Det er 2 Grillboder på området (ett på øvre og ett på nedre tun)

De er til fri benyttelse for beboerne på Kollen og er bl.a. tilrettelagt for bruk av engangsgriller.
Vi oppfordrer alle til å holde orden og rydde etter seg i husene og på området rundt.

Previous page: Vannstopp - Waterstop Next page: Lekeområder for barn