Tyveri

Tyveri

Hvis du blir utsatt for en tyverihendelse, bør du følge disse trinnene:

 

Kontakt politiet: Ring nødnummeret 112 eller politiets lokale nødnummer

(02800) for å rapportere tyveriet umiddelbart.

 

Sikre deg selv: Hvis det er trygt å gjøre det, forsøk å notere beskrivelser av

tyven(e) eller eventuelle kjøretøy de brukte.

 

Kontakt borettslaget: Gi beskjed til borettslagets styre med SMS eller epost om hendelsen,

slik at de er informert om situasjonen.

 

Anmeld tyveriet: Gå til nærmeste politistasjon og anmeld tyveriet.

Du vil bli bedt om å gi en detaljert beskrivelse av hendelsen og de stjålne eiendelene.

 

Kontakt forsikringsselskapet: Hvis du har forsikring som dekker tyveri,

må du kontakte forsikringsselskapet ditt og melde kravet.

 

Samarbeid med politiet: Jobb sammen med politiet under etterforskningen av saken,

og gi eventuelle ytterligere opplysninger som kan hjelpe dem med å løse saken.

 

Varsle naboer: Gi beskjed til naboene dine om tyveriet, slik at de kan være

oppmerksomme og ta forholdsregler.

 

Øk sikkerheten: Etter hendelsen kan det være lurt å vurdere å forbedre

sikkerheten i boligen din, for eksempel ved å installere et alarmsystem.

 

Husk at det å anmelde en tyverihendelse er viktig for å hjelpe politiet

med etterforskningen og for å beskytte dine rettigheter.