brannslukkere

Våre brannslukkere ble kontrollert av fagfolk og er godkjente

6 kg. ABC pulverslukker:
Det mest utbredte slukkemiddelet i norske boliger. Er egnet mot alle typer branner som kan oppstå i en bolig og er forholdsvis rimelig i innkjøp.

6 liter AB skumslukker:
Skumslukker med minimum 21A slukkeeffekt er likestilt med 6 kg pulver siden 2010. Skumslukkeren gir mindre skader ved bruk enn pulver, men har som regel noe lavere slukkeeffekt.

trygg-brannslukker-pulver-6kg-43a

Hva kreves av kontroll og vedlikehold av håndslukkere?
Som bruker av en bolig er du selv ansvarlig for egenkontroll av din håndslukker. Dette bør gjøres hvert kvartal, her er sjekklisten:

  1. Vet alle hvor slukkeren står?
  2. Er slukkeren lett tilgjengelig og godt synlig?                                                                           
  3. Er slukkerens bruksanvisning leselig?
  4. Er slukkeren hel og pen uten synlige skader?
  5. Har slukkeren trykkindikator, og angir indikatoren tilfredsstillende trykk? (står på grønt)
  6. Sikringsplinten er intakt, glir lett og er plombert?
  7. Kontroll og serviceintervaller på slukkeren er fulgt? (se kontrolletikett på slukkeren)
  8. Slangen er hel og fin uten fremmedlegemer i slangen/dysen?
  9. Pulveret er løst og flyktig? Pulverslukkeren skal også snus på hodet og holdes mot øret i 5 til 10 sek. Da skal man kunne høre / føle at pulveret er løst / flyktig og "renner" i beholderen.

I tillegg til brukers egenkontroll skal brannslukkeren din ha tilsyn av kompetent person hvert 5 år. I Norge har vi en egen standard for vedlikehold av håndslukkere: "NS-3910 - Vedlikehold av håndslukkere."

  20220514_113640

Previous page: Branninstruks Next page: HMS Sjekkliste Leilighet