Borettslagets blokker har mekanisk ventilasjon. Det betyr at det er en avtrekksvifte på toppen av hver blokk som trekker ut luft, fukt og lukt gjennom ventilene på kjøkken, bad, wc og vaskerom i hver leilighet.

For å hindre fukt og kondens og for å få et balansert trykk i leilighetene, er det viktig at alle spalteventiler (over vinduene) er åpne. Spalteventilene må renses jevnlig slik at de ikke tettes. Om ventilene ikke holdes åpne, skaper det ubalanse for naboleilighetene. Det er derfor ikke lov å stenge dem.

Kjøkken- eller baderomsvifter kan ikke tilkobles ventilene. Kjøkkenvifter med resirkulering er tilatt.