"Viktig informasjon: Endringer i adkomst til borettslaget og busstransport"

innkjøring til borettslaget kun blir gjennom det nye parkeringsområdet. Både innkjøringen der bussen snur og oppe på toppen ned til øvre tun blir sperret. Det innebærer også at busstoppet på oppsiden av den store parkeringsplassen må brukes til både av og påstigning. Hvis noen kjører med bussen helt ned til der den snur, må de gå eller bli med bussen tilbake til den store parkeringsplassen, siden det ikke er tillatt med gjennomgang i anleggsområdene

Riggplan rev 1


Return
Apr 11, 2024 Category: Generelt Posted by: styret
Previous page: Skade og Forsikring Next page: Beboerinfo.