Montering av egne varmepumpe

Det ble i styremøte den 29. februar 2024 under sak 48/23 vedtatt at de som etter hvert mister fungerende varmepumpe på borettslagets gamle fellesanlegg skal kunne montere sine egne varmepumper med egen ute og innedel.

Betingelser som beskrevet under vil gjelde for montering og plassering av utedelene, mens derimot innedel bør monteres etter anvisning fra autorisert montør eventuelt etter egen erfaring eller ønske. 

Etter hvert som gamle fellesanlegg slutter å fungere, vil anleggene etter vurdering av styret ikke repareres eller skiftes ut. Gamle anlegg vil bli fjernet på fellesskapets regning. Når et anlegg er fjernet vil «husleien» reduseres med et fastsatt beløp basert på leilighetens størrelse.

Styrets vedtak er som følger:

Etter omfattende gjennomgang med leverandører og montører har styret enstemmig vedtatt følgende: 

1.       Leiligheter på bakkenivå kan installere varmepumper med utedel boltet fast i betongfundament under bygning. Rør og kabler må legges skjult under fasadeplater. De på bakkenivå kan også benytte seg av løsning som er beskrevet under punkt 2.

2.       Leiligheter over bakkenivå må montere utedel på kortside av balkong mot trappoppgang (der det finnes), eller det som passer best for leiligheten.

Styret må ha dokumentasjon på at installasjon er utført av autorisert leverandør/installatør og ved montering på balkong, at tilstrekkelig «drypp-panne» med frostsikkert avløp er montert ned til avløp/rennesten på balkongen.

De som velger å installere sin egen varmepumpe vil selv måtte svare for alle utgifter i forbindelse med sin egen varmepumpe i fremtiden.          

                                                                        


Return
Apr 4, 2024 Category: Generelt Posted by: styret
Previous page: Skade og Forsikring Next page: Beboerinfo.