Fjerning av varmepumpene som ikke lenger kan fungere tilfredsstillende.

Styret har gjennomført nøye vurderinger og konsultert med eksperter angående tilstanden til våre borettslags anlegg. Dessverre har flere av disse anleggene begynt å svikte på grunn av ikke-spesifikke lekkasjer, noe som har medført økende reparasjonskostnader. Problemer relatert til alderen på anleggene har videre komplisert situasjonen, spesielt med tanke på utfordringene knyttet til tilgjengelighet av reservedeler.

Etter nøye overveielse har styret konkludert med at den mest fornuftige tilnærmingen er å fjerne anleggene som ikke lenger kan fungere tilfredsstillende. Dette betyr at hver leilighet må ta ansvar for sin egen oppvarming og de tilhørende kostnadene.

Styret arbeider aktivt med å finne en løsning for alle beboere, slik at de kan få installert sitt eget oppvarmingssystem på egen regning.

Beboerne som har måttet pådra seg på grunn av problematiske anlegg, vil de som er berørt, motta en reduksjon i felleskostnadene.

Vi setter stor pris på forståelsen og støtten vi har mottatt fra våre beboere i denne saken. Vår hensikt er kontinuerlig å forbedre og opprettholde kvaliteten på vårt borettslag til alles beste.

Vi vil holde dere oppdatert med  mer informasjon så snart vi får løsningen fra Fag folket.

Med vennlig hilsen,


Return
Sep 1, 2023 Category: Generelt Posted by: styret