Til våre beboere sommer 2022.

Generalforsamling 2022

Ja så er også årets Generalforsamling over. Det var heldigvis mulig å treffes denne gangen, så generalforsamlingen ble avholdt som før koronaen, i Varden Ungdomsskoles Aula.

Antall fremmøtte var i år 43 med stemmerett og 8 fullmakter, totalt 51 stemmeretter av i alt 189 – det skulle vel bli nesten 27 % av berettigete beboerstemmer.

Valget av styre ga følgende resultat:

 • Styreleder: Johnny Gadland, Ringkollen 16C – gjenvalgt for to år.
 • Styremedlem: Majed Burdeini, Ringkollen 14D – for to år.

 Styremedlemmer som ikke var på valg i år:

 • Roy Nilsen, Ringkollen 14C
 • Kathe M. Kittelsen, Ringkollen 13B
 • Marita Dahl, Ringkollen 13D

 Varamedlemmer til styret velges hvert år og følgende ble valgt:

 • Eivind Olsen, Ringkollen 22A
 • Kevin Firoozifam, Ringkollen 21B
 • Linn Normann, Ringkollen 21A

 Valgkomite ble valgt etter benkeforslag:

 • Rolf Ivar Mikkelsen, Ringkollen 20E
 • Kari Leifsdatter Granmo, Ringkollen 17E
 • Helene Gudem, Ringkollen 13B

Det er å tilføye at i ettertid har vår sekretær Marita Dahl valgt og tre tilbake av personlige årsaker. Noe styret har behandlet og har akseptert.
Roy Nilsen har tatt over som sekretær og varamedlem Eivind Olsen har trådt inn som styremedlem for ett år.

Rørfornyings prosjektet

Er nå fysisk ferdig og alle regninger for prosjektet er betalt.

Reparasjon

Reparasjon av skadene vi har på plener og rundt blokkene etter gravingen for den nye fiberkabelen til Sandefjord Bredbånd pågår. Denne jobben gjøres inn i mellom gressklipping og annet nødvendig arbeid.

Parkering

Parkering er alltid et hett tema! Det er en utfordring å få plass til alle bilene som tilhører her – og samtidig for de som besøker oss. Bilparken bare vokser, sammen med størrelsen på bilene. Styret har fått mandat av årets Generalforsamlingen til å søke nye løsninger for å få plass til flere biler i fremtiden. Dette arbeidet vil bli startet på ettersommeren i år. Hva det vil ende opp med er selvfølgelig ikke avklart.

Parkeringsselskapet vi nå har, vil fra 1. september bli byttet ut med norskeide Park Nordic. De skal passe på at parkeringsplassene våre blir optimalt utnyttet og ikke misbrukt. Byttet vil så smått skje i løpet av august og Park Nordic vil overta fullt og helt fra 1.september.
Det vil i den forbindelse komme nye opplysnings og anvisnings skilt generelt på vårt område og spesielt på våre forskjellige parkeringsplasser.
Detaljer om dette kommer etterhvert som det nye opplegget blir avklart.
Dagens parkeringsopplegg med kort og lapper vil allikevel også gjelde, men bare ut dette året.
Det nye systemet med kun elektronisk registrering via EasyPark appen, vil da gjelde som eneste mulighet fra neste år av.

Nytt låse-system

Nytt låse-system for alle våre dører er helt nødvendig. Først og fremst må alle låssylindre byttes ut med et moderne system. Vi har jo i dag ett system for dere med egen inngang og ett for de som har fellesoppganger - og begge disse systemene er utdatert for lenge siden. Det er i alt litt over 400 låsesylidre som må skiftes ut – om det i tillegg også blir mulig med elektronisk styring av åpning og låsing av dørene vil jo tiden og forhandlingene med lås firmaene vise.

Automatisk åpning av dørene vil også bli en del av det styret vil se på her. Alle dørene til fellesinngangene har i den anledning allerede fått nye hengsler.

Dyrehold

Dyrehold i borettslaget ser ut til å være på noe «oppadgående». Vi har nå mange hunder og ikke minst mange utekatter som tilhører våre beboere.
Styret ber dyreeierne om å være oppmerksom på at for enkelte kan dette være sjenerende. Men selv om noen kan være redd for, eller allergiske mot hunder eller katter, er de ikke nødvendigvis «dyrehatere» av den grunn.
Men det påligger dere dyreeiere et ansvar, også ovenfor disse personene.
Ikke minst kan hunde/kattehår som blir liggende i fellesoppganger være til spesiell plage for disse menneskene. Kanskje særlig fordi løst hår i oppgangene, lett dras med inn i de enkeltes leiligheter. Vennligst vis hensyn til de andre som også bor her, er styrets melding når det gjelder dette.
Det legges også merke til at mer og mer av gresset rundt enkelte innganger er flekkvis brunt og helt dødt – gresset dør av hundenes urin, spesielt hvis det er tørt på sommeren.

Styret henstiller til hundeeiere om ikke bare å slippe ut hundene rett utenfor døren, for å gjøre sitt fornødne. Det er nemlig ikke nok å bare plukke opp avføringen, spesielt hvis det samme området benyttes over lengre tid.
Gå heller en liten tur i våre fine omgivelser – det er sundt og godt for både hunden og eieren. Samtidig vil det være penere rundt inngangene med grønt gress i stedet for en masse brune flekker.
Husk også at utekatter skal alltid være kippet, ha halsbånd med telefonnummer til eier, samt være sterilisert / kastrert.


Return
Jun 9, 2022 Category: Kolleninfo Posted by: admin