News

Bruksanvisning, varmepumpe og vannstopp

Posted by: admin Category: Generelt

Bruksanvisning, i pdf format, for varmepumpe og vannstopp er tilgjengelig på varmepumpe og vannstopp sidene.  

More

Tastefeil ang. parkeringsoner

Posted by: admin Category: Generelt

Sone 3378 og 3379 var noen steder tastet inn feil som 3368 og 3369. Dette er rettet.

More

Parkering - registrere gjester

Posted by: admin Category: Generelt

For å kunne registrere gjester på sone 3378, må du som beboer ha registrert deg selv på sone 3379 først.

More

Oppdaterte parkeringsregler

Posted by: admin Category: Generelt

Nytt parkeringssystem f.o.m. 1 september 2022 med EasyPark

More
<< <Page 4 of 4